Het behandelingsproces bij kinderen

Besluiten of uw kind cochleaire implantaten krijgt, is een beslissing die invloed zal hebben op diverse aspecten van het leven van uw kind. Voordat de operatieve ingreep kan plaatsvinden, moet uw kind grondig worden onderzocht om te bepalen of het geschikt is voor de procedure. Als het geschikt is, wordt de operatie ingepland, gevolgd door post-operatieve follow-up en logopedische therapie om ervoor te zorgen dat uw kind de beste resultaten krijgt met het cochleair implantaat.

Pre-operatief onderzoek

Het team van het implantatiecentrum voert een pre-operatief onderzoek uit om het gehoor van uw kind te testen en inzicht te krijgen in de motivatie bij de familie. Het onderzoek bestaat uit een aantal beoordelingen.

Medische beoordeling: deze vindt plaats om de algemene gezondheid van uw kind te bepalen. Naast een MRI-scan is meestal ook een CT-scan vereist om de haalbaarheid van de operatie te bepalen en om te bepalen bij welk oor het implantaat geplaatst moet worden. Aan de hand van de verkregen beelden kan het medisch team controleren of het mogelijk is om een elektrodenbundel in te brengen in de cochlea. In sommige gevallen kan de chirurg zo voorziene chirurgische problemen voorkomen.

Audiometrische beoordeling: de audioloog voert met een hoortoestel diverse audiometrische onderzoeken en testen uit (tonaal en spraakaudiometrie). Zo wordt het gehoor van uw kind getest en de mate van gehoorverlies bepaald, evenals de mate van versterking die het hoortoestel moet leveren. Soms kan de audioloog een proefperiode met een krachtiger hoortoestel adviseren om het mogelijke voordeel in verhouding tot een cochleair implantaat te beoordelen.

Uw KNO-arts, hoortoestelspecialist of andere deskundige op het gebied van het gehoor zal u helpen vaststellen welk type gehoorverlies uw kind heeft. Mogelijks bent u ook al doorverwezen naar het dichtstbijzijnde implantatiecentrum om te laten bepalen of uw kind in aanmerking komt voor cochleaire implantatie. Cochleaire implantatie is een langdurig en lastig proces; daarom is het noodzakelijk dat de familie zich inzet om het kind te ondersteunen en te helpen. Als dit niet mogelijk is, moet een andere oplossing worden overwogen. 

Operatieve ingreep

Er is een operatie nodig om het interne deel van het implantaatsysteem te implanteren. De chirurg maakt een kleine incisie achter het oor voor het plaatsen van de ontvanger van het implantaat waarin zich de elektronische circuits bevinden. Vervolgens wordt de elektrodenbundel voorzichtig in de cochlea geplaatst.

De implantatie wordt uitgevoerd onder narcose en duurt doorgaans nog geen twee uur, hoewel de patiënt wel enkele dagen in het ziekenhuis blijft. De plaatsing van een cochleair implantaat brengt dezelfde risico's met zich mee als iedere iedere andere ooroperatie.

Voordat de geluidsprocessor op het implantaat wordt bevestigd, zal het kind nog niet kunnen horen. Dit gebeurt meestal één maand nadat het kind het ziekenhuis heeft verlaten. Deze periode is nodig om te herstellen van de narcose en voor de genezing van het litteken van de incisie, wat enkele weken kan duren.

Post-operatieve follow-up

Voor een geslaagde implantatie is het ook nodig om de instellingen en de geluidskwaliteit van de externe geluidsprocessor correct aan te passen en om logopedische therapie te volgen om de waargenomen geluidsinformatie te leren begrijpen en interpreteren.

Instellingen

Tijdens de eerste fittingsessie overhandigt de audioloog de geluidsprocessor en legt hij aan het kind en zijn ouders uit hoe deze werkt. Tijdens dit consult worden de stimulatieniveaus gedefinieerd die geproduceerd moeten worden door elke elektrode die in de cochlea wordt gebracht. Andere parameters worden ook ingesteld om de perceptie van geluidsinformatie te optimaliseren.

In de maanden na de operatie zullen meerdere fittingsessies nodig zijn om de kwaliteit van de geluidsinformatie geleidelijk te verbeteren. De sessies zullen na verloop van tijd steeds minder vaak plaatsvinden totdat de instellingen als stabiel en optimaal worden beschouwd.

Logopedische therapie

Na de chirurgische implantatie moeten kinderen wennen aan het signaal dat door het implantaat wordt gegenereerd. Zelfs bij kinderen bij wie het gehoorverlies plotseling is opgetreden, worden de door het implantaat geleverde signalen anders waargenomen dan hoe zij zich het horen herinneren. De hersenen zullen moeten wennen aan deze nieuwe vorm van stimulatie en deze moeten leren interpreteren.

Het is daarom essentieel om logopedische therapie te volgen om deze aanpassingen te helpen verwerken. De duur en de moeilijkheid van logopedische therapie variëren afhankelijk van de oorzaak van het gehoorverlies en de duur van de periode waarin het kind aan gehoorverlies heeft geleden. Het zal langer duren en moeilijker zijn voor kinderen die al sinds hun geboorte doof zijn of die doof zijn geworden voordat zij leerden praten.

Net zoals de fittingsessies voor de geluidsprocessor, worden de logopediesessies regelmatig en veelvuldig gehouden en zullen ze na het eerste jaar meestal minder vaak plaatsvinden. Het werk van de logopediste varieert afhankelijk van het type gehoorverlies dat uw kind heeft. Het is echter gebaseerd op een aantal basisprincipes: ontwikkelen van perceptievaardigheden door het identificeren van diverse geluidsbronnen, luisteren en leren praten.

Innovatieve en bewezen technologie
Drie decennia ervaring met hoorimplantaten
CI voor kinderen

Spraak is een belangrijk onderdeel bij de ontwikkelingsprocessen van alle kinderen en geeft hen meer vertrouwen en onafhankelijkheid.

Betrouwbaarheid

We doen er alles aan om de meest betrouwbare toestellen te produceren. Meer informatie over hoe we dit doen

 

> Betrouwbaarheid

Spraaktherapie

Na implantatie is spraaktherapie belangrijk om gewend te raken aan het dragen van een cochleair implantaat.

 

> Spraaktherapie

Revalidatie

De revalidatiefase is belangrijk voor een geslaagde cochleaire implantatie. Voor ondersteuning bij de aanpassing aan het teruggekregen gehoor.

 

> Revalidatie

Ontdek Mimi de muis!

Mimi zal uw kind bijstaan bij iedere stap van het implantatieproces.

 

>  Download het kleurboek van Mimi 
    de muis