Service & Reparatie

De Ponto soundprocessors zijn ontworpen voor gebruikers die behoefte hebben aan duurzame en betrouwbare hooroplossingen. Om volledig aan uw verwachtingen tegemoet te komen onderwerpen wij uw soundprocessor aan meer dan 30 verschillende tests. Mocht uw soundprocessor, ondanks alle zorg tijdens de fabricage, toch defect raken, dan kunt u rekenen op onze uitstekende service en reparatie.

Wat te doen in geval van defect?

Indien u constateert dat uw Ponto niet goed functioneert en het probleem geen gevolg is van een lege batterij of andere kleine problemen die in de gebruikershandleiding beschreven staan, dan kunt u contact opnemen met Oticon Medical:

ServiceTelefoon 020-345 08 07

Oticon Medical zorgt ervoor dat uw Ponto, afhankelijk van het tijdstip waarop u contact met ons opneemt, vaak dezelfde dag nog wordt opgehaald. Dit geldt alleen op werkdagen. De reparatie vindt binnen 1 of 2 dagen plaats, zodat u uw Ponto binnen 2 tot 3 werkdagen weer in huis heeft. Mocht dit niet mogelijk zijn dan wordt u een leentoestel ter beschikking gesteld. Reparaties zijn kosteloos voor u, mits er geen sprake is van onzorgvuldig gebruik of mollest. Tijdens de reparatie is eenvoudig vast te stellen of een defect ontstaan is door een ongelukje (bijvoorbeeld het toestel valt op de grond) of geweld (er is met het toestel gegooid). Voorbeelden van onoordeelkundig gebruik en mollest, die niet kosteloos gerepareerd worden, zijn: het zelf openen van en sleutelen aan het toestel, schade aangebracht door derden, schade door huisdieren en schade door vuur en chemische middelen.

Verlies en diefstal

Vervanging van uw Ponto in geval van verlies of diefstal maakt geen onderdeel uit van de service die u op uw Ponto ontvangt. Daarom adviseren wij uw Ponto te verzekeren tegen verlies, diefstal en schade die niet kosteloos gerepareerd wordt.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om uw Ponto-toestel te verzekeren tegen problemen en schade die niet onder de 5-jaars service garantie vallen (zie service kaart).

Verzekeraars die, onder andere, Ponto-toestellen verzekeren zijn:

De Haan & Buis
Boogerd 3
1687 VX WOGNUM
Tel: 0229-571765
Fax: 0229-573840
E-mail: pieter.dehaan@dehaanenbuis.nl
Website: www.dehaanenbuis.nl

Meeùs Assurantiën
Kantoor azM
P. Debyelaan 25, 6229 HX MAASTRICHT
Postbus 1369, 6201 BJ MAASTRICHT
Telefoon: 043 – 3875418 / 3875426
Fax: 043 – 3875428
E-mail: gehoor@meeus.com
Website: www.gehoorzorg.nl

Ponto
Keuzevrijheid
in botverankerde hoorzorg
Een krachtige Ponto familie

Een nieuwe en complete familie Ponto soundprocessors speciaal voor kinderen.