"Ik heb geen problemen
meer om alles
te volgen"

Irene is een 76-jarige gepensioneerde maatschappelijk werkster met gemengd gehoorverlies - die helemaal weg is van het geluid van haar Ponto Pro Power en van het feit dat ze nu gesprekken kan volgen
zonder uitgeput te raken.

Dit is Irene

"De Ponto heeft alles veranderd"

Oscar is een 8-jarige Ponto gebruiker met eenzijdige doofheid. Hij is actief, gelukkig en leidt een normaal leven, zelfs in moeilijke luistersituaties. Hij gaat graag naar school en
speelt graag met zijn vrienden.

Dit is Oscar

"Ponto Pro opende een compleet nieuwe wereld van geluiden voor mij"

30-jarige Justin, die werd geboren met microtie/atresie en anotie, waardeert de helderheid en de automatische aanpassingen aan veranderende geluidsomgevingen van zijn Ponto Pro

Dit is Justin

"Life on my
deaf side"

Pia is a 40-year-old controller with single-sided deafness – whose new-found ability to experience life on her deaf side has opened up a
whole new world.

Meet Pia

“Great sound quality both indoors and outdoors”

Thomas is a 47-year-old technician with single-sided deafness - who enjoys outdoor life thanks to Ponto Pro's Wind Noise
Reduction system.

Meet Thomas

“I don’t have to worry about whistling sounds”

Peder is a 69-year-old farmer with conductive hearing loss - who experiences less feedback problems when singing in the choir.

Meet Peder

From angry to advocate

Jim is a 59-year-old sales executive who turned his frustration over his lost hearing in the left ear into advocacy for bone anchored hearing systems.

Meet Jim

“It’s like getting high quality
stereo sound!”

Britt is a 50-year-old church verger with conductive hearing loss – who found Ponto Pro’s sound quality to be unlike anything she had ever experienced.

Meet Britt

"Doof aan één oor
maar nu kan ik
mijn zoontje horen"

Kris, een 29-jarige moeder met eenzijdige doofheid, die zich ervan bewust is, dat ook de kleinste en liefste geluidjes te waardevol zijn om te missen.

Dit is Kris

"Wearing my Ponto Pro has become
so natural"

Robb is a 41-year-old oncology sales rep whose Ponto Pro means he no longer has to angle for the best seat at the meeting.

Meet Robb

"Even in noise, I understand speech more clearly"

Lone is a 52-year-old podiatrist - who understands speech more clearly even in difficult, noisy situations with her new upgraded Ponto Pro.

Meet Lone

"I no longer
have to use a
lot of energy"

Bente is a 60-year-old schoolteacher - who no longer has to use all her energy when communicating with her students.

Meet Bente