Botbinding – het volgende niveau van osseo-integratie

Met het nieuwe BHX-implantaat krijgt het Ponto systeem een nog sterkere biomechanische bevestiging. Dit versterkt de welbekende voordelen van het Ponto implantaat. Hiermee combineren we de hoge aanvangsstabiliteit van de bewezen Optigrip TM configuratie met een nieuw laser bewerkt oppervlak voor een snelle en sterke osseo-integratie.

Sterker dan het bot zelf

Het nieuwe BHX-implantaat maakt gebruik van een Biohelix™ oppervlaktemodificatie die door een oscillerende laserstraal wordt gemaakt. Het is aangetoond dat dit nieuwe Biohelix™ oppervlak de sterkte van het contactoppervlak tussen het bot en het implantaat met meer dan 150% vergroot, waardoor het sterker wordt dan het bot zelf.

Met behulp van unieke lasertechnologie die het titanium plaatselijk verhit en smelt in de winding van de schroefdraad, krijgt het oppervlak van het implantaat een driedimensionale oppervlaktetopografie. De verkregen macro-, micro- en nanostructuren zijn ontworpen om overeen te komen met de topografie van het bot, waardoor de binding met het bot beter wordt.

Implantaat

Macro Micro Nano

Botstructuur

Volgroeid bot Osteocyt/osteoblast Gemineraliseerd bot

Naast het nieuwe Biohelix™ oppervlak, omvat het BHX-implantaat de bewezen OptiGrip™ geometrie. Deze is de afgelopen vier jaar in Ponto-implantaten met brede diameter gebruikt en heeft aantoonbaar de hoogste aanvangsstabiliteit van alle botverankerde implantaten. Bovendien blijft deze stabiliteit behouden in de loop der tijd.

ISQ-waarden
Dagen

Een keuze van implantaat maten

Ponto BHX-implantaten kunnen in twee verschillende lengten (3 mm en 4 mm) voor verschillende botdikten worden geleverd. De componenten van het implantaat worden geleverd voor een operatie in één of twee fasen. Voor een één-fase chirurgie wordt het implantaat vooraf gemonteerd op een abutment geleverd. Voor een twee-fase chirurgie wordt het implantaat vooraf gemonteerd op een adapter geleverd.

Product

Operatie

 

Ponto BHX-implantaat, 3 mm

 

Twee-fase

 

 

Ponto BHX-implantaat, 4 mm

 

Twee-fase

 

 

Ponto BHX-implantaat, 3 mm, met abutment, 6 mm

 

Eén-fase

 

 

Ponto BHX-implantaat, 3 mm, met abutment, 9 mm

 

Eén-fase

 

 

Ponto BHX-implantaat, 4 mm, met abutment, 6 mm

 

Eén-fase

 

 

Ponto BHX-implantaat, 4 mm, met abutment, 9 mm

 

Eén-fase

 

 

Ponto BHX-implantaat, 4 mm, met abutment, 12 mm

 

 Eén-fase

 

 

Ponto BHX-implantaat, 4 mm, met abutment, 14 mm

 

 Eén-fase

 

Het nieuwe BHX-implantaat van Ponto
Nieuwe maatstaven zetten voor implantaattechnologie
MIPS
MIPS - Minimally Invasive Ponto Surgery is een volkomen nieuwe chirurgische techniek waarbij gestreefd wordt naar minder post-operatieve complicaties en verbeterde cosmetische resultaten.
Voorkeur bij 2 op de 3

Onafhankelijk onderzoek heeft de prestaties van de Ponto soundprocessors vergeleken met vergelijkbare botverankerde soundprocessors. En het resultaat is duidelijk: tweederde van alle ondervraagden geeft de voorkeur aan Ponto.

Uitstekende resultaten

Bekijk de uitstekende cosmetische resultaten met Ponto abutments.


Download afbeeldingen van cliënten

Ponto BHX-implantaatinfo

Hier kunt u alle informatie over het nieuwe BHX-implantaat van Ponto vinden:

MIPS-materialen

Hier vindt u alle gegevens over de nieuwe, minimaal invasieve chirurgische techniek MIPS (Minimally Invasive Ponto Surgery):